Naixem indefensos i totalment dependents del nostre cuidador/a adult per la nostra supervivència, per tant, naixem biològicament capacitats per crear aquest vincle del que depèn la nostra existència. És en el context d’aquesta dependència primària i de la resposta dels nostres cuidadors principals, on es desenvolupa una relació crucial pel desenvolupament del nadó. Quan parlem de vincle en el camp del desenvolupament infantil, ens referim a aquest vincle específic i especial que es forma entre el nen/a i el seu cuidador/a principal. Aquest vincle es va desenvolupant mitjançant de la relació entre ells i dura tota la infància, encara que el període crucial es centra durant els tres primers anys de la vida dels nens/es. Ho podríem comparar amb una dansa interactiva i recíproca entre necessitats i respostes.

Les necessitats principals del nen/a que han de ser satisfetes per un òptim desenvolupament són tres: Ésser vist: aprendre que les seves necessitats són importants i ateses i sentir-se com a ésser únic i digne d’amor, sentir-se protegit: sentir-se en un entorn de seguretat i protecció, sentir-se segur, i contenció emocional: amb un cuidador/a que entengui les seves emocions i del que percebi tranquil·litat. La manera en que el nen/a és atès en aquestes necessitats farà que desenvolupi un estil de vincle que generalment es mantindrà tota la vida i que permetrà un model intern de sí mateix que integrarà, per una banda, les creences sobre sí mateix i sobre els demés i, per altra banda, una sèrie de judicis que influiran en la manera en que es relacionarà amb el món durant tota la seva vida.

El no percebre resposta davant les seves necessitats, la falta d’interacció amb els seus cuidadors (negligència), rebre respostes abans de tenir les necessitats (sobreprotecció), rebre respostes de vegades sí, de vegades no (el nen no sap què esperar), percebre ansietat per part del cuidador/a davant les seves necessitats, o rebre respostes hostils (maltractament)… són conductes que poden provocar aprenentatges en el nen/a que donaran lloc a unes creences sobre sí mateix que podran desenvolupar en dificultats en la seva vida d’adult.

El vincle afectiu

Nacemos indefensos y totalmente dependientes de nuestro/a cuidador/a adulto para nuestra supervivencia, por tanto, nacemos biológicamente capacitados para crear ese vínculo del que depende nuestra existencia. Es en el contexto de esta dependencia primaria y de la respuesta de los cuidadores principales, donde se desarrolla una relación crucial para el desarrollo del recién nacido. Cuando hablamos de apego en el campo del desarrollo infantil, nos referimos a ese vínculo específico y especial que se forma entre el niño/a y su cuidador/a principal. Este vínculo se va desarrollando por medio de la relación entre ellos y dura toda la infancia, aunque el período crucial se centra durante los tres primeros años de la vida de los niños/as. Lo podríamos comparar con una danza interactiva y recíproca entre necesidades y respuestas.

Las necesidades principales del niño/a que han de ser satisfechas para un desarrollo óptimo son tres: Ser visto: aprender que sus necesidades son importantes y atendidas y sentirse como ser único y digno de amor; sentirse protegido: sentirse en un entorno de seguridad y protección, sentirse a salvo; y contención emocional, con un cuidador que entienda sus emociones y del que perciba tranquilidad. El modo en que el niño/a es atendido en estas necesidades hará que desarrolle un estilo de apego que generalmente se mantendrá toda la vida y que permitirá un modelo interno de sí mismo que integrará, por un lado, las creencias sobre sí mismo y de los demás, y por el otro, una serie de juicios que influirán en la manera en que se relacionará con el mundo durante toda su vida.

El no percibir respuesta ante sus necesidades, la falta de interacción con sus cuidadores (negligencia), recibir respuestas antes de tener la necesidad (sobreprotección), recibir respuestas a veces sí, a veces no (el niño no sabe qué esperar), percibir ansiedad por parte del cuidador ante sus necesidades, o recibir respuestas hostiles (maltrato)… son conductas que pueden provocar aprendizajes en el niño que darán lugar a unas creencias sobre sí mismo que podrán derivar en dificultades en su vida de adulto.

Mayte Cerón . Psicóloga Sanitaria y Terapeuta EMDR- Factor P ACC

Share This