Un ampli ventall d’avantatges

Descobreix tot el que la Barqueta de Colors ofereix tant als nens i nenes, com a les famílies i als professionals de l’educació infantil: un projecte educatiu inclusiu, atenció individualitzada, ampli horari ininterromput, preus assequibles, treball estable, coaching…i molt més.

Per als nens i nenes

Serveis per a nens i nenes a la Barqueta

Un projecte educatiu inclusiu
La Barqueta ofereix projectes educatius inclusius amb criteris pedagògics comuns.

Atenció individualitzada
Garantitzem un atenció individualitzada per a cada nen i nena.

Un ambient acollidor
Espais i materials adequats a les seves necessitats amb un ambient acollidor que facilita el desenvolupament harmònic dels infants.

Suport per a la seva autonomia
Suport per anar-los ajudant a ser cada cop més autònoms.

Activitats socials
Activitats que fomenten la convivència per iniciar-se en les primeres relacions socials.

El menjador com a espai educatiu
Atenció als infants que utilitzen el menjador escolar d’acord amb el criteri general que aquest és un espai educatiu on cal afavorir l’aprenentatge, tant pel que fa a hàbits alimentaris, comportament a taula, utilització dels estris, col·laboració en petites tasques segons l’edat, descans, etc. A més d’afavorir la alimentació sana i equilibrada.

Per a les famílies

Serveis per a les famílies a la Barqueta

Ampli horari ininterromput
Oferim un servei ininterromput de dilluns a divendres, des de les 7:45 a les 18:00 hores.

Preus assequibles
Facilitem l’accés amb uns preus assequibles.

Bolquers i tovalloletes gratuïts
A la Barqueta facilitem sempre els bolquers i les tovalloletes sense cost addicional.

Serveis especials
Serveis de logopèdia, fisioteràpia i psicologia infantils

Seguiment de les activitats
Seguiment de les activitats mitjançant la intranet de la Barqueta.

Escola de pares i mares
Posem a disposició de les famílies l’escola de pares i mares amb informació i assessorament i espai de relació amb altres famílies.

Col·laboració oberta a les famílies
Possibilitat de participar en l’escola i col·laborar-hi aportant coneixements i habilitats.

Per als professionals

Serveis per als professionals a la Barqueta

Treball estable
Un lloc de treball estable, amb un clima de confiança i treball en equip.

Coaching
Suport al treball en equip.

Formació
Els professionals de la Barqueta reben formació inicial i permanent.

La franquícia
Fes navegar la teva Barqueta, descobreix l’éxit de la nostra franquícia.

 

Serveis vinculants

A la Barqueta treballem en equip multidisciplinari,  que compleix les següents funcions. En primer lloc, té la funció de prevenir i detectar els trastorns i les situacions de risc. En segon lloc, el diagnòstic clínic i funcional a través de valoracions interdisciplinàries. En tercer lloc, l’atenció terapèutica i, si cal, acompanyada del seguiment de l’infant i de la seva família. En quart lloc té la funció d’orientar i assessorar als professionals del Centre que participen en la intervenció primerenca de l’infant.

Logopèdia infantil

Destinada a oferir a les famílies i als centres,  el suport d’especialistes per treballar conjuntament amb els infants que durant l’adquisició i desenvolupament del llenguatge i la parla presenten diferents dificultats que poden impedir una integració adequada del llenguatge, tant oral com escrit, afectant d’aquesta manera a les seves capacitats comunicatives.

Psicologia infantil i fisioteràpia

Destinada a oferir a les famílies i als centres,  el suport d’especialistes que coneixen el desenvolupament psicològic i motriu en cada etapa de la infància i adolescència per proporcionar estratègies adequades per ajudar tant a l’infant com al seu entorn (pares, família, escola, etc.) a créixer físicament i emocionalment d’una manera sana i equilibrada.

Share This