El joc heurístic és una activitat, ideada per Elionor Goldschmied (1910-2009), pensada com a continuació de la panera dels tresors. S’inicia a partir dels 12 mesos, des que el nen comença a desplaçar-se, fins als 24 mesos. És una activitat d’exploració que es realitza en petits grups de nens, que combinen lliurement objectes, que posteriorment classifiquen i recullen.

Explorar i descobrir

En aquesta etapa, els nens senten una necessitat imperiosa d’explorar i descobrir per si mateixos com es comporten les coses en l’espai quan les manipulen. Necessiten una àmplia varietat d’objectes amb els que puguin realitzar aquests experiments, objectes que siguin sempre nous i interessants, i que per descomptat no es poden comprar per catàleg.

Els objectes del joc han de ser de fàcil maneig, de materials variats pel que fa a la forma, dimensió, textura, color, pes i, preferiblement, de materials naturals i no de plàstic, ja que la majoria de les joguines de la indústria s’hi fabriquen i les sensacions tàctils s’empobreixen.

Objectes del joc

Hi trobem objectes de la natura com petxines marines o cargols, pinyes, esponges, closques de coco, etc. Objectes comprats com anelles de cortina, pinces d’estendre la roba, rul·los de perruqueria, topalls de goma de les portes, botons grans, pilotes de ping pong, gomes de cafetera, cadenes de diferent longitud, etc. Objectes confeccionats com trossos de tela, cintes, cordons de diferents colors, tovallons, pompons de llana, etc. I objectes de diversa procedència com petites ampolles, cilindres de cartró, tapadores metàl·liques de pots, cons de cartró, taps de suro, etc. També es necessiten recipients buits (com a mínim 20), els contenidors, que han de ser cilindres durs de cartró o de metall, destapats per les dues bases o només per una, caixes de fusta o de metall, que es col·loquen a terra durant l’activitat. I bosses amb tancament per a cada tipus de material, per facilitar-ne la recollida i emmagatzematge. Les bosses són de roba, es necessita una bossa per a cada tipus d’objecte, són sempre del domini de l’adult, no formen part del material d’exploració dels petits.

El paper de l’adult

L’adult ha d’estar present físicament per donar seguretat als nens, però no és necessària la seva intervenció. Comunica el començament de l’activitat i tria els objectes i els col·loca de forma atractiva i adequada. Però al llarg de la sessió la seva actitud és merament observadora, llevat que es necessiti la seva intervenció en algun moment puntual per reorganitzar l’espai o el material,  animar l’acció d’algun nen indecís, evitar una baralla … causant la menor interrupció possible.

A l’hora de la recollida, el seu paper és una mica més participatiu. Convida els nens a introduir cada objecte a la bossa corresponent fins que estigui tot classificat i recollit, aprofitant per indicar-los el nom del material, la quantitat i el lloc on es troba.

Cristina Campuzano León
Tècnic Superior d’Educació Infantil i Mestra d’Educació Infantil.

(Article escrit en exclusiva pel Blog de la Barqueta)

 

Share This