Segons la definició del diccionari, escollir significa prendre de preferència i si es tracta d’escollir l’escola per als nostres fills, el verb augmenta el seu valor. Quan busquem una escola perquè ells hi estudiïn, necessitem saber quins trets caracteritzen aquest àmbit escolar per poder triar una de les qüestions, a nivell familiar, més importants de la nostra vida.

Sense oblidar que la formació personal dels nostres fills i filles és el més important, caldrà saber decidir-se per l’espai escolar més adequat.  El primer que cal és conèixer el projecte educatiu del centre. És com la constitució de cada escola. La manera com s’ensenya i es tracta els alumnes. Un ambient serè i alhora dinàmic, un aprenentatge pausat però sense mai aturar-se i una adaptació progressiva i constant per a tots els nivells intel·lectuals faran de l’alumne/a, en un futur, una persona plena i íntegra capaç de desenvolupar-se en qualsevol àmbit vital. La formació de persones n’és l’objectiu. Juntament, el factor de la proximitat és clau, ja que s’ha de tenir en compte que es va a escola cada dia. A més, si el col·legi és a prop, hi ha més possibilitats que els companys i els amics siguin del barri.

Aprenentage integral

Un ventall ampli d’activitats extraescolars, un horari ampli d’obertura escolar, la trobada en les jornades entre la família i l’escola, les diades esportives on s’aprèn a compartir i l’organització d’uns casals per atendre els alumnes en períodes festius són un punt fort en l’aprenentage integral de l’estudiant. Com més àmplia n’és la tria, més formació n’obtindrà.

Un projecte pedagògic integral comú des dels 3 fins als 18 anys amb un equip de professionals estable i compromès amb el projecte de l’escola potencien les possibilitats dels nostres fills i filles. Dins d’aquest projecte, no podem oblidar ni les llengües ni les noves tecnologies: una escola que potenciï l’ensenyament en anglès i/o francès des de ben petits i amb l’oportunitat de conviure amb persones nadiues permetrà obrir-los moltes portes en un futur, una escola que aposti per les tecnologies més actuals construirà en l’alumne/a un camí competitiu que li permetrà anar de la mà de la innovació i l’avenç permanents.

Potenciació dels valors

I, finalment, un altre és la potenciació de valors importants com ara l’esforç, la superació, la responsabilitat, el companyerisme, l’empatia i l’ordre, que promouen que els alumnes puguin gestionar la seva feina, els conceptes que han d’aprendre i la gestió del seu temps d’estudi i treball; tot això sobre els fonaments d’una estreta relació entre l’escola i les famílies que s’enllaça a través de la incansable labor i atenció dels tutors envers els alumnes de tota l’escola.

En definitiva, un estil de ser propi de l’escola vers l’alumne/a ens farà prendre de preferència per un àmbit escolar on els nostres fills i filles hauran de passar els anys més importants de la seva vida acadèmica, social i personal.

Xavier Cagigos
Representant de l’escola concertada a la Subcomissió Territorial
de Garanties d’Admissió del Districte Municipal d’Horta-Guinardó de Barcelona.

(Article escrit en exclusiva pel Blog de la Barqueta)

Share This