L’educació dels fills és una de les principals preocupacions (i ocupacions) dels que som pares o mares. De fet, des del naixement d’aquests ens esforcem a inculcar-los valors i coneixements que, sempre sota el nostre punt vista, pensem els pot ajudar a créixer com a persones i a preparar-los per al futur.

Aquesta visió de l’educació que requereix el nostre esforç diari, no és més que una molt petita part del que en realitat els estem transmetent, ja que aquesta, en realitat, és l’educació que els hi transmetem des del nostre conscient. És important assenyalar que els éssers humans actuem tan sols del 3% al 5% del temps des del conscient, mentre que el 95% al ​​97% restant ho fem des de l’inconscient (sense raonament).

Si a això li afegim que el domini familiar és el lloc on ments adultes interactuen de forma recurrent amb ments en formació, exercitant un gran poder de modelatge (forma d’aprenentatge caracteritzada per l’observació del comportament d’una persona que fa de model) i que de -9 mesos a 7 anys els esdeveniments es registren en un tipus d’ones en el cervell dels nostres fills que van directament a l’inconscient (no existeix per la seva banda ni raonament ni judicis), el concepte d’educació adquireix un significat diferent, més holístic del que en principi podríem arribar a imaginar.

L’estar sent diari, el cóm passem per la vida, el cóm ens relacionem, el cóm afrontem les adversitats es converteix en una part molt important de l’educació que els donem als nostres fills sense tenir-ne consciència.

Allò que ens limita en l’actualitat (judicis i creences) és molt probable que també els limiti a ells en el futur, tret que posem també part del nostre esforç en reflexionar sobre com estem sent a la vida.

Estar siendo es también educar.

La educación de los hijos es una de las principales preocupaciones (y ocupaciones) de los que somos padres o madres. De hecho, desde el nacimiento de éstos, nos esforzamos en inculcarles valores y conocimientos que, siempre bajo nuestro punto vista, pensamos les pueden ayudar a crecer como personas y a prepararles para el futuro.

Esta visión de la educación que requiere nuestro esfuerzo diario, no es más que una muy pequeña parte de lo que en realidad les estamos transmitiendo, pues ésta, en realidad, es la educación que le transmitirnos desde nuestro consciente. Es importante señalar que los seres humanos actuamos tan solo del 3% al 5% del tiempo desde el consciente, mientras que el 95% al 97% restante lo hacemos desde el inconsciente (sin razonamiento).

Si a esto le añadimos que el dominio familiar es el lugar donde mentes adultas interactúan de forma recurrente con mentes en formación, ejercitando un gran poder de modelado (forma de aprendizaje caracterizada por la observación del comportamiento de una persona que hace de modelo) y que de -9 meses a 7 años los acontecimientos se registran en un tipo de ondas en el cerebro de nuestros hijos que van directamente al inconsciente (no existen por su parte ni razonamiento ni juicios), el concepto de educación adquiere un significado diferente, más holístico de lo que en principio podríamos llegar a imaginar.

El estar siendo diario, el cómo pasamos por la vida, el cómo nos relacionamos, el cómo afrontamos las adversidades, se convierte en una parte muy importante de la educación que les damos a nuestros hijos sin tener consciencia de ello.

Aquello que nos limita en la actualidad (juicios y creencias) es muy probable que también les limite a ellos en el futuro, a no ser que pongamos también parte de nuestro esfuerzo en reflexionar sobre cómo estamos siendo en la vida.

Julio M. González – Factor P ACC Coach Famílies i Adolescents

 

Share This